Αρθρογραφία

Ένα παρωχημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η Οικονομία βασισμένη στο χρήμα, σαν μέσο συναλλαγής και λειτουργίας, αναπτύχθηκε πριν από αιώνες. Όλα τα οικονομικά συστήματα - σοσιαλισμός, κομμουνισμός, ακόμη και το περίφημο σύστημα της ελεύθερης αγοράς - διαιωνίζουν την κοινωνική διαστρωμάτωση, τον ελιτισμό και τον ρατσισμό, βασισμένα κυρίως στην οικονομική ανισότητα.

Περισσότερα